inbound-marketing-playbook (1)

Inbound Marketing  Playbook

เริ่มต้นทำ Inbound Marketing อย่างง่ายๆ

การที่คุณเข้ามายังเว็บไซต์หน้านี้ แสดงว่าคุณน่าจะศึกษา Inbound Marketing มาแล้วในระดับนึง และอยากจะเริ่มทำมันอย่างง่ายๆ ด้วยตัวเองแล้ว ซึ่ง eBook เล่มนี้จะช่วยให้คุณ

What you’ll learn
  • รู้จักกับ 3 SET – สิ่งที่ต้องมีก่อนทำ Inbound Marketing
  • ขั้นตอนการทำ Inbound Marketing อย่างง่ายๆ
  • รู้จักเครื่องมือเบื้องต้นในการทำ Inbound Marketing

พวกเรารับรองว่าถ้าคุณอ่าน eBook เล่มนี้จบแล้ว คุณจะสามารถนำเอา Inbound Marketing ไปเริ่มต้นใช้กับบริษัทของคุณได้อย่างแน่นอน

cap-inside

ดาวน์โหลด Free eBook ของคุณ