Marketing Automation

Marketing Automation

การตลาดและการขายแห่งโลกอนาคต

“ ถ้าธุรกิจของคุณอยู่บนโลกออนไลน์ หรือกำลังจะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ธุรกิจเติบโต eBook เล่มนี้จะทำให้คุณรู้เรื่องนี้ก่อนคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยสัก 3-5 ปี ”

What you’ll learn
  • แนวคิดแบบใหม่ที่ช่วยให้ฝ่ายการตลาดไม่ต้องทำงาน เดิมๆ ซ้ำๆ
  • ช่วยให้ฝ่ายขายเข้าหาลูกค้าเมื่อลูกค้าพร้อมที่จะถูกขาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
  • แนวคิดที่ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
inside

ดาวน์โหลด Free eBook ของคุณ